חופש בתנועה

מאמרים

ספרים, מאמרים מומלצים וכתבות:

Bentovim, M. (2016). Transitions between dance, movement and visual art as a therapeutic method for children, adolescents, and adults  // In A.Kopytin (ed), Art Therapy and Art Pedagogy: New Possibilities for Development and Socialization of a Personality. Proceedings of International Scientific-Practical Conference, Gryazi-Lipetsk, July 21-22, 2016, Vol.1, (pp.59-63). St.Petersburg: Skifia-Print.

 

ברקאי יעל. (2003). המחול המחלים אותנו- עבודתה של ירדנה כהן ותרומתה לתחום הטפול בתנועה ומחול. מחול עכשיו, גליון מס' 24 .

נהרין, צופיה. הזמנה למחול- תהליכי יצירה בתנועה, הוצאת ספרים  קרית ביאליק :"אח" בע"מ.

 

יונה שחר לוי .(2004). מהגוף הגלוי לסיפור הנפש הסמוי , דפוס פרינטיב, ירושלים.

 

אמיר, ד ואור, א. (2005).  מבוא לטיפול בתנועה , מאת אורית גרוס, מתוך בשפה אחרת - תרפיה באומנויות סיפורי טיפול. בן שמן: מודן.

פישר, י. (2017) סליים (SLIME) כחומר נפשי: ערכו הפסיכותרפויטי בראי מושגיה של פסיכותרפית הצבע.

אתר פסיכולוגיה העברית.

 

שמיר רחל ועירית בן עזר. (2006).  טפול נפשי בילדים על-פי שיטת ד"ר שטרן מתוך הפסיכולוגיה העברית

  1. "ר ברגר, ר. (עורך וכותב שותף). (2015 ). להתבונן ביצירה- לראות את הנפש - מודלים וגישות להערכה  ולהדרכה בטפול מבוסס אמנויות ,פרי יצירתם של מטפלים ישראלים. קריית ביאליק:  "אח".

מיכל בן טובים ברקאי וטלי גבאי חורי (2015). שמש חברתית- קידום מיומנויות חברתיות בזמני משחק בהפסקות. עיתון מתי"א גיליון 8.